Categories
News

เทคโนโลยี AI ผ่านงานใหญ่อย่าง Digital China Summit

เทคโนโลยี AI ผ่านงานใหญ่อย่าง Digital China Summit ชั่วโมงนี้ต้องยอมรับว่า จีนกำลังเร่งสปีดการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างมาก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกท้าทายด้วย ChatGPT ส่งผลให้รัฐบาลจีนปรับนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอีกครั้ง โดยเตือนไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ อย่างมุ่งแต่สร้างรายได้จนลืมพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายหันกลับมาพัฒนาเทคโนโลยี Generative AI

การพัฒนาเห็นได้จากที่งาน Digital China Summit ครั้งที่ 6 โดยเฉพาะระบบ AI ที่ช่วยให้สามารถรับรู้อารมณ์ (AI Emotion-Recognition 3.0) ของผู้คนได้ ซึ่งระบบจะแสดงถึงค่าความเครียด ระดับออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ และดัชนีทางสรีรวิทยาอื่นๆ ผ่านกล้องความละเอียดสูงระดับ 4K โดยเป็นการพัฒนาของผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ Hengfeng Information

เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายด้าน เช่น การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ งานด้านการปกครองของท้องถิ่น การรักษาพยาบาล ระบบการเงินและการประกันภัย รวมถึงธุรกิจความบันเทิง

นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ Aelos EDU ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทด้านหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์อย่าง Leju Robotics และได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบริการด้านการศึกษาเกี่ยวกับหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เข้าใจวิชาพื้นฐาน เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น

ช่วงที่ผ่านมาจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนา AI เห็นได้จากจำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้าน AI สูงที่สุดในโลก ซึ่งที่จีนมี ศูนย์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (An Artificial Intelligence Computing Center) ที่ก่อตั้งโดย Fujian Electronics and Information Group ช่วยเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และการบูรณาการเชิงลึกของเทคโนโลยี AI และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือกับ 170 องค์กรและสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในจีน ปัจจุบันศูนย์ฯ ดังกล่าวได้ร่วมมือกับองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูง 47 แห่งเพื่อบ่มเพาะแผนนวัตกรรม AI ตามลักษณะของอุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่น และฝึกอบรมบุคคลที่มีทักษะมากกว่า 200 คนในสาขาที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่า AI จะส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลของจีน แต่ AI ยังนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ เช่น ระดับการใช้พลังงานสูง การปล่อยคาร์บอนสูง และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นั่นจึงทำให้เทคโนโลยี Green AI กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการพัฒนาด้านดิจิทัลในอนาคต และจีนยังจำเป็นต้องสร้างระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความพยายามปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม Green AI