Categories
News

นวัตกรรม Clincheck นวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันแบบใส

นวัตกรรม Clincheck นวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันแบบใส การจัดฟันแบบใส ถือเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนที่เคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ก็มักจะใช้วิธีการเข้ารับการจัดฟัน เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเรื่องของรูปร่างฟันและลักษณะฟันที่ขึ้นแบบผิดปกติ รวมไปถึงปัญหาฟันที่เกิดการสูญเสียฟันธรรมชาติไป แล้วทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน

ซึ่งทำให้เกิดฟันห่าง ฟันล้ม ส่งผลให้ฟันของเราไม่สวยงาม และอาจจะทำให้เกิดการเสียความมั่นใจ เสียบุคลิกภาพได้ แต่ในสมัยก่อนนั้น การแก้ไขปัญหาฟันห่าง ฟันล้ม ก็อาจจะแก้ไขได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ฟันปลอม การเข้ารับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม และการเข้ารับการจัดฟัน ซึ่งวิธีสุดท้ายนี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน และการเข้ารับการจัดฟันนี้เอง ก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบซึ่งทันตแพทย์ก็จะทำการพิจารณาให้เข้ากับปัญหาของแต่ละบุคคล ซึ่งการจัดฟันที่มีผู้คนให้ความสนใจมากในขณะนี้ก็คือ การเข้ารับการจัดฟันแบบใส เพราะเป็นการรักษาที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการจัดฟันแบบใสนั้น ยังมีจุดเด่นที่แตกต่างจากการเข้ารับการจัดฟันในรูปแบบอื่นที่มีการติดตั้งเครื่องมือการจัดฟันแบบติดแน่น ที่อาจจะสร้างปัญหาในเรื่องของของการรับประทานอาหาร ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ผู้เข้ารับการจัดฟันส่วนใหญ่มักจะต้องเจอ ซึ่งการจัดฟันแบบใส จะสามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหารได้ เพราะเครื่องมือการจัดฟันแบบใส สามารถถอดออกได้ และมีวิธีการทำงานแทบจะตลอดเวลาเมื่อผู้เข้ารับการจัดฟันสวมใส่เครื่องมือการจัดฟัน

การจัดฟันแบบใส มีการนำนวัตกรรมรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ในการรักษา โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินช่องปาก การวางแผนการรักษา การเคลื่อนที่ของฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม รวมไปถึงการออกแบบเครื่องมือการจัดฟันแบบใส ซึ่งเครื่องมือการจัดฟันแบบใสนั้น ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะบุคคล ซึ่งแน่นอนว่า เครื่องมือการจัดฟันของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะใช้ปัญหาฟันของแต่ละบุคคลเป็นเครื่องบ่งชี้ในเรื่องของการออกแบบเครื่องมือ เพื่อให้เหมาะสมกับช่องปากและการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งนวัตกรรมที่วงการทันตกรรมได้นำเข้ามาใช้เพื่อการจัดฟันแบบใส นั่นก็คือ นวัตกรรม Clincheck ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะมาช่วยในเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนตัวของฟัน ให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาได้วางแผนเอาไว้ อีกทั้งยังสามารถจำลองการเคลื่อนตัวของฟันได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผู้เข้ารับการจัดฟันสวมใส่เครื่องมือการจัดฟันแบบใส จนกระทั่งเสร็จสิ้นการจัดฟัน ซึ่งผู้เข้ารับการจัดฟันสามารถเห็นผลการรักษาล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ นวัตกรรม Clincheck ยังช่วยให้ทันตแพทย์สามารถปรับเปลี่ยนผลการรักษาให้เหมาะสมกับปัญหาฟันของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์หาแรงที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนของตัวฟันด้วย ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเข้ารับการจัดฟันแบบใสมีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การเข้ารับการจัดฟันแบบใสได้รับความนิยมมาก เพราะผลการรักษาที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพที่จะช่วยทำให้คุณกลับมามีฟันที่เรียวตัวกันอย่างสวยงามเป็นธรรมชาติอีกครั้ง

สำหรับใครที่สนใจเข้ารับการจัดฟันแบบใส ทางคลินิกเรามีทันตแพทย์ที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องของการรักษาอย่างถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาฟันของคุณได้อย่างตรงจุดมากที่สุด ทันตแพทย์ของเรามีประสบการณ์ทางด้านทันตกรรมมาอย่างยาวนาน และผ่านการอบรมในเรื่องของการจัดฟันแบบใส นอกจากนี้ เรายังสามารถช่วยคำนวณในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาเพื่อให้คุณได้เข้ารับการรักษาในโปรแกรมที่เหมาะสมซึ่งก็จะช่วยทำให้คุณได้รับการรักษาที่เหมาะสมและยังเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วย